Publikacje

M. Mądel, Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks cywilny

M. Mądel, Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki (Warszawa 2023)

M. Mądel, Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

M. Mądel, Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, red. M. Załucki (Warszawa 2023)

Czy prawo uchroni ludzkość przed atakiem SKYNET-u? [w:] Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych, nr 1, Kraków 2021

M. Mądel, Czy prawo uchroni ludzkość przed atakiem SKYNET-u? [w:] Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych, nr 1, (Kraków 2021)

Prawo „własności” treści cyfrowych wytwarzanych przez użytkowników w ramach portali internetowych [w:] Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony, red. B. Stępień Załucka, Warszawa 2020

M. Mądel, Prawo „własności” treści cyfrowych wytwarzanych przez użytkowników w ramach portali internetowych [w:] Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony, red. B. Stępień Załucka (Warszawa 2020)


M. Mądel, Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki (Warszawa 2020)

M. Mądel, Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech (TPP nr 2/2020)

M. Mądel, Recenzja monografii Kamila Szpyta Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne (Homo Ludens nr 1/2019)

M. Mądel, Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki (Warszawa 2019)

M. Mądel, Następstwo prawne treści cyfrowych na wypadek śmierci (Warszawa 2018)

M. Mądel, Szyfrowanie treści testamentu holograficznego (Rejent 8/2016)

M. Mądel, Następstwo prawne treści cyfrowych na wypadek śmierci z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki (PME 1/2016)

M. Mądel, Ustalanie treści oświadczenia woli i jego wykładnia a ustalenia faktyczne i kwestie prawne - glosa do wyr. SN z 27.3.2013 r., I CSK 403/12 (MoP 20/2014)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem