Publikacje

Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki (Warszawa 2020)

Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech (TPP nr 2/2020)

Recenzja monografii Kamila Szpyta Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne (Homo Ludens nr 1/2019)

Komentarz do wybranych przepisów [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki (Warszawa 2019)

Następstwo prawne treści cyfrowych na wypadek śmierci (Warszawa 2018)

Szyfrowanie treści testamentu holograficznego (Rejent 8/2016)

Następstwo prawne treści cyfrowych na wypadek śmierci z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki (PME 1/2016)

Ustalanie treści oświadczenia woli i jego wykładnia a ustalenia faktyczne i kwestie prawne - glosa do wyr. SN z 27.3.2013 r., I CSK 403/12 (MoP 20/2014)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem