Upadłość konsumencka

Wzrost inflacji odbił się znacznie na domowych budżetach wielu osób, a brak wypłacalności staje  się coraz częstszym problemem. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które pomoże osobom  prywatnym wyjść z problematycznej sytuacji. Upadłość konsumencka jest procedurą sądową  skierowaną do osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jej celem jest  umorzenie części lub całości długów, lub pokrycie ich z majątku dłużnika. 

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim musi być to osoba fizyczna, która wykazała swoją niewypłacalność i to, że nie  wynika ona z rażącego zaniedbania lub umyślnego działania. W praktyce oznacza to, iż kwalifikują się przypadki, w których zadłużenie nie może być uiszczane ze względu na utratę pracy, lub gdy  wysokość rat przewyższa otrzymywane wynagrodzenia. Ostatnim przypadkiem jest sytuacja, w  której otrzymywane pieniądze nie wystarczają na utrzymanie się i opłacanie należności. Istnieje  także możliwość, w której sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. Do takich przesłanek  należą: 
• sytuacja, w której już wcześniej prowadzone było takie postępowanie i zostało ono  umorzone, 
• dłużnik, który nie spłacał wierzytelności według ustalonego z wierzycielem planu, 
• sytuacja, w której według przepisów prawa osoba fizyczna powinna była wnieść o  bankructwo, jednak tego nie zrobiła, 
• dłużnik bezpośrednio działał na szkodę wierzyciela. 
Warto skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej i uwolnić się od ciążących  zobowiązań. 


Jakie są zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wizja niekończących się długów i domagający się roszczeń windykatorów to zmora dużej części  społeczeństwa. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bardzo często oznacza nowy start dla  dłużników. Po zrealizowaniu postępowania, wierzyciele nie mogą już nękać konsumenta.  Uzyskany spokój nie jest jedyną zaletą takiego rozwiązania. Wartość zobowiązania zostaje  rozdzielona na dogodne dla płatnika raty. Podczas ustalania ich, sędzia bierze pod uwagę  wysokość zarabianego wynagrodzenia, koszta życia codziennego i utrzymania rodziny. W  przypadku planowego spłacania należności, konsument może liczyć na oddłużenie. Rozwiązanie  to gwarantuje możliwość umorzenia całości lub części długów. 


Zjawisko niewypłacalności nie jest powodem do wstydu. Warto się przełamać i podjąć skuteczne  działanie. Ogłaszana przez osoby fizyczne upadłość konsumencka pozwala na wyjście z  problematycznej sytuacji. Skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem i powierzenie mu  sprawy jest kluczem do sukcesu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem