Różnice między rozwodem a separacją

Gorsze momenty zdarzają się w każdym małżeństwie, jednak za niektórymi nie stoją szczęśliwe  zakończenia. Aby rozwód mógł zostać zrealizowany, należy udowodnić trwały i zupełny rozpad  pożycia małżeńskiego. Separacja jest często obieranym - dającym szansę naprawy relacji -  rozwiązaniem, które poprzedza rozwód. W odróżnieniu od trwałego rozstania, jest ona odwracalna, dlatego osoby związane małżeństwem, dalej w nim pozostają.

Rozwód a separacja

Rozwód skutecznie kończy zawarte małżeństwo. Nie zmienia on jedynie stanu cywilnego, ale  znosi także wszelkie obowiązki wcześniej istniejące pomiędzy rozwodnikami. Rozwiązanie to  niesie za sobą długą listę skutków. Po rozwodzie małżonkowie nie dziedziczą po sobie wzajemnie,  a zmieniającym to aspektem jest umieszczenie drugiej osoby w testamencie. Wspólny majątek  zostaje podzielony pomiędzy obu uczestników procesu. Od ogłoszenia rozwodu, każdy z byłych  małżonków zarabia jedynie na swój majątek. Należnościami, jakie mogą obowiązywać rozwodnika  są alimenty. Ich wartość wyznaczana jest przez sąd i powinna być uiszczana na konto rodzica, z  którym mieszkają dzieci. Podział władzy rodzicielskiej jest rozstrzygany przez sąd, który decyduje  także o sposobie jej wykonywania. Co ciekawe wszystkie omówione kwestie podobnie wyglądają  w przypadku separacji, która także rozluźnia związki zachodzące między małżonkami. Tak jak w  przypadku rozwodu, małżonkowie traktowani są rozdzielnie i tracą wszelkie powiązania. Istnieją 2  ważne różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami. Pierwszą z nich jest wciąż ważny obowiązek  wzajemnej pomocy. Osoby w separacji nadal muszą wspierać się zarówno moralnie, jak i fizycznie, np. podczas choroby czy niedyspozycji. Drugą różnicę stanowi brak możliwości zawarcia nowego  związku małżeńskiego. O separację warto wnieść w sytuacji, w której małżonkowie potrzebują  czasu na przemyślenie swojej relacji i określenie swojego stanowiska. W tym czasie ich stosunki  się rozluźniają, jednak formalnie pozostają w zawartym związku. Sprawy o orzeczenie separacji  zazwyczaj trwają około 6 miesięcy. Po ogłoszeniu jej, obie strony mogą wchodzić w nowe,  nieformalne relacje. 


Niezależnie od trudności sprawy rozwodowej lub separacyjnej, zapewniamy wsparcie w działaniu. Prowadzone przez naszą kancelarię adwokacką w Tarnowie rozwody niemal zawsze orzekane są  na korzyść naszych klientów. Nasi doświadczeni adwokaci stale poszerzają swoją wiedzę, dzięki  czemu są niezwykle skuteczni.
 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem