Nowelizacja prawa upadłościowego

W marcu 2020 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Nowe przepisy mają jeszcze bardziej pomóc Polakom, w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

W myśl powyższej nowelizacji dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani jak konsumenci. Obecnie osoby takie są traktowane na równi z podmiotami profesjonalnymi i nie korzystają z ochrony, jaką przepisy prawa zastrzegają dla konsumentów. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą traktowani są w świetle obecnych przepisów tak samo jak duże przedsiębiorstwa. Zdaniem ustawodawcy nie można oczekiwać takiego samego poziomu profesjonalizmu od małego przedsiębiorcy, co od dużego wyspecjalizowanego kontrahenta. Odnosi się to do tych sytuacji, gdy między małym a dużym przedsiębiorcą występuje rażąca dysproporcja wiedzy i doświadczenia w zakresie, w jakim zawarli oni umowę. Dzięki nowelizacji upadłość firmy będzie traktowana jako upadłość konsumencka. 

Następną ważną i korzystną zmianą jest fakt, że dotychczas sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik sam doprowadził do swej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie przepisów przyczyna powstania niewypłacalności będzie badana po ogłoszeniu upadłości, co oznacza w praktyce, że ogłosić upadłość będą mogli nawet ci dłużnicy, którzy umyślnie doprowadzili do swojej niewypłacalności.

Takie zapisy mają co do zasady usprawnić procedurę upadłościową, jednakże dłużnicy ci nie będą traktowani w postępowaniu upadłościowym na równi. Dla dłużników, którzy celowo doprowadzili do swojej niewypłacalności, zwiększy się okres spłacania zadłużenia, bowiem będzie on wynosił od 36 miesięcy nawet do 7 lat. Dłużnik zaś, który do swojej niewypłacalności się nie przyczynił, będzie swoje zobowiązania spłacał maksymalnie przez 3 lata. Więcej o nowelizacji prawa upadłościowego w następnym wpisie.


Dorota Majzerowicz

Adwokat

Stan prawny na dzień: 1.04.2020

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem