Korzystne zmiany w prawie upadłościowym

Problemy finansowe dotykają coraz większej grupy przedsiębiorców. Niejednokrotnie ogłoszenie upadłości jest dla nich jedynym słusznym wyjściem. Znowelizowane prawo upadłościowe jest jeszcze bardziej korzystne dla przedsiębiorców. Zmiany przewidują przede wszystkim, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w postępowaniu upadłościowym będą traktowani jak konsumenci. Niezwykle kontrowersyjną, niemniej korzystną dla dłużników jest zmiana dotycząca oddalenia wniosku o ogłoszenia upadłości. Wskutek nowelizacji sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności przez rażące niedbalstwo. Na mocy przepisów dotychczasowym zawinienie dłużnika stanowiło negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości. Po zmianach zaś sąd będzie musiał rozpoznać również i takie wnioski, w których niewypłacalność powstała „z winy” upadłego.

Kolejną ważną zmianą jest możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej bez konieczności wyznaczenia sędziego komisarza, którego rolę wówczas przejmie syndyk. Do syndyka również wierzyciele będą zgłaszać wierzytelności. Jest to procedura uproszczona i będzie miała zastosowanie do spraw, w których dłużnicy nie mają majątku.

Zmiana ta ma przede wszystkim na celu odciążenie sądów, obecnie rozpoznających setki postępowań upadłościowym w stosunku do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zmiana ta również niewątpliwie przyspieszy postępowania upadłościowe.

Wydłuży się również plan spłaty wierzycieli, bowiem będzie ustalany na okres od 36 miesięcy do 84 miesięcy. Dotychczas plan spłaty ustalany był na okres od 12 do  Zmiana ta ma na celu jak najmniejszą dolegliwość dla upadłego przy procesie oddłużania.


Dorota Majzerowicz

adwokat

Stan prawny na dzień: 15.11.2019 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem