Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika - nowa publikacja TPP

Wszystkich zainteresowanych tematyką dziedziczenia w kontekście nowych technologii zapraszam do lektury mojego nowego artykułu pt. Dostęp do treści cyfrowych zmarłego użytkownika usług internetowych na tle orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech, który został popełniony w następstwie uczestnictwa w XI Kolokwium Jagiellońskim, zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Tekst ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Transformacje Prawa Prywatnego (nr 2/2020), a z jego treścią można zapoznać się w całości w wersji papierowej lub na stronie internetowej czasopisma: link do strony

We wskazanym artykule dokonałem analizy orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech, w którym stwierdzono, że w przypadku śmierci posiadacza konta w sieci społecznościowej, umowa użytkowania przechodzi na jego spadkobierców na mocy §1922 BGB, a dostęp do konta użytkownika oraz zawartych w nim treści komunikacyjnych, nie narusza pośmiertnych praw osobistych spadkodawcy, ani prawa do ochrony danych osobowych, czy też tajemnicy korespondencji. Należy zauważyć, że w omawianym wyroku, problem następstwa prawnego treści cyfrowych, na gruncie prawa niemieckiego, został przez Trybunał omówiony bardzo szeroko i w większości rozwiewa pojawiające się w tamtejszej nauce prawa wątpliwości. Niemniej jednak bliższa analiza motywów orzeczenia i zaprezentowanych w nim wniosków, nie pozwala na bezpośrednie zastosowanie przywołanej tam argumentacji w kontekście rodzimych regulacji. Wynika to w szczególności z różnic występujących pomiędzy polskimi i niemieckimi normami prawa spadkowego.

Pomimo powyższego, wnioski płynące z uzasadnienia omawianego orzeczenia, mogą być pomocne również w kontekście wyjaśnienia wątpliwości w zakresie dziedziczenia treści cyfrowych po zmarłych użytkownikach usług internetowych, które pojawiają się w polskiej nauce prawa.


dr Mateusz Mądel

radca prawny

Stan prawny na dzień: 1.07.2020 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej

Rozumiem